02 494 2690
Пон - Пет | 10:00 - 17:00
Статистики

Онлайн търговията не търпи забавяния

Fulfillmento > Блог > Статистики > Онлайн търговията не търпи забавяния

Онлайн търговията не търпи забавяния

Posted by: Yasen Jivkov
Category: Статистики

Повечето онлайн продажби са породени от спонтанен импулс, което прави тези поръчки зависими от срока на изпълнение. Всяко забавяне на изпращането на поръчката и нейната доставка увеличават шанса тя да се върне и вместо печалба от продажбата да се генерира загуба от разходи за двойни куриерски услуги – изпращане и връщане.

Как влияе забавянето на изпращане на поръчките?

Колко е важно бързото обработване и изпращане на новопостъпила поръчка може да каже само статистиката. Натрупвайки десетки хиляди изпратени, повечето доставени, но и известно количество върнати пратки, събрахме достатъчно много данни, които искаме да споделим.

Горната графика показва, че ако се изпратят поръчките в деня на тяхното получаване и оформяне, вероятността  те да се върнат е 3.6%. При забавяне с два дни, тази вероятност скача двойно до 7.3% и продължава да расте с всеки ден закъснение.

Вероятните причини за забавянето на поръчките може да са, но не само:

  1. Липса на капацитет за изпълнение на поръчките. Много търговци не успяват да изпратят навреме дневните поръчки поради липса на хора, процес, организация.
  2. Липса на продукти на склад. Някои търговци не държат на склад пълния обем и асортимент на това, което продават и при получаване на заявка изчакват да получат продукта  от доставчик и изпълняват поръчката чак след като получат стоката.
  3. Бавна обработка на поръчки с проблеми. Ако адресът не е пълен или има липсва продукт е необходима комуникация с клиента за да се направят необходимите промени преди да се изпрати. 

Това доказва необходимостта от екип и процес, които да ускорят изпращането на поръчките без ненужно забавяне.

Как влияе забавянето на доставката на поръчките?

След предаването на поръчките на куриер, работата не е свършила и е необходимо да се проследява дали поръчките не преседяват ненужно много време в куриерските служби. Данните показват, че това забавяне също води до увеличаване на шанса поръчката да се върне.

Статистиката показва, че близо 60% от доставките се случват първия ден след изпращането им, докато отказаните са под 2%. Колкото повече дни пратките престояват в куриерите, толкова по-малко са доставени и повече са отказани/върнати.

Това доказва необходимостта от екип и процес, който да следи и комуникира както с куриерите, така и с клиентите с цел съкращаване времето на доставките. 

Решението?

Всички тези проблеми имат решение, когато се ползват професионалисти, които:

  1. Имат създаден екип, технология и процес, позволяващи изпълнение на поръчките в същия ден, в който са направени;
  2. Разполагат със склад, в който търговецът има възможност да поддържа достатъчно количества от продуктите, което позволява поръчките да се изпълняват незабавно без чакане на доставка;
  3. Поддържат контактен център, който комуникира с клиентите при проблемни поръчки;
  4. Имат създаден процес, чрез който се проследяват забавени пратки в куриерите и комуникира с клиентите и куриерите с цел ускоряване доставките на поръчките;

Ние във Fulfillmento сме се отдали на това да създадем всички условия, процеси и екип, които да осигурят решения и да гарантират на нашите клиенти успешен полет в необятната вселена на онлайн търговията.

Author: Yasen Jivkov